Pneumoftizeologická ambulancia – Ambulancia pľúcnych chorôb a TBC

Adresa:

Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová

Pneumológ
Špecializačná skúška z pneumoftizeológie
Špecializačná skúška z klinickej farmakológie
+421 948 872 892
pneumologicka@gmail.com
Pneumologia ľudskou rečou
Objednať termín
Pondelok
8:00 - 14:30
Utorok
8:00 - 15:30
Streda
8:00 - 14:30
Štvrtok
8:00 - 14:30
Piatok
Neordinujeme
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

Odborné Vzdelanie a Skúsenosti

 

LF UK 1998 – 2004

2004 - 2011 - III. Interná klinika LFUK, Dérerova nemocnica, Kramáre

2007 - skúška zo spoločného internistického kmeňa

2010 - špecializačná skúška z pneumoftizeológie

2011 - 2016 - Klinika pneumológie a ftizeológie 1 SZU a UNB, Ružinov 
(starostlivosť o lôžkových pneumologických pacientov,  ambulancia pacientov pred a po transplantácii pľúc, starostlivosť o dospelých pacientov s cystickou fibrózou, klinicko – farmakologická konzil. činnosť v oblasti antibiotickej liečby)

2016 - špecializačná skúška z klinickej farmakológie

2017 - 2020 - Pneumoftizeologická ambulancia na poliklinike Dérerovej nemocnice, Kramáre

Od 1.3.2019 - predseda odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky a antituberkulotiká v kategorizačnej komisii MZ SR

 

Publikačná činnosť

2020

Je 4. najčastejšou príčinou smrti: Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Čo je chronická obštrukčná choroba, ako sa prejavuje, ako sa diagnostikuje a dá sa vôbec liečiť? Aj o tom sa rozpráva v podcaste Pneumológia, ktorý je súčasťou podcastu Zdravie.

COVID 19 a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Ako ohrozuje pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc nový koronavírus? Prečo nie je rozumné infekciu nechať voľne kolovať? Je pacient s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc náchylnejší na COVID? O týchto aj iných témach sa rozpráva v podcaste Pneumológia, ktorý je súčasťou podcastu Zdravie.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a sprievodné ochorenia. Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (čiže CHOCHP) mávajú častokrát pridružené ochorenia, ako napríklad vysoký krvný tlak, ischemickú chorobu srdca, rôzne srdcové arytmie, ale aj poruchy spánku, či vyššie riziko rakoviny pľúc. O týchto ale aj iných sprievodných ochoreniach chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa rozpráva v podcaste Pneumológia, ktorý je súčasťou podcastu Zdravie.

Pneumológ pre ľudí. Témy z pneumológie sprostredkované ľudskou rečou.

Povedali O Nás