Pneumoftizeologická ambulancia – Ambulancia pľúcnych chorôb a TBC

Adresa:

Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, Bratislava

Úhrada
Výkony nepokrýva zdravotné poistenie.
Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi („z prsta“)

C reaktívny proteín (CRP) je bielkovina, ktorej hladina v krvi stúpa pri niektorých typoch ochorení, predovšetkým však pri bakteriálnom zápale. Na ambulancii nám pomáha rozlíšiť, či má pacient bakteriálnu infekciu a umožňuje nám zodpovedne a bezpečne používať antibiotiká.

Vyšetrenie žilovej krvi

Vyšetrenie žilovej krvi na parametre D diméry (ukazovateľ možnej trombózy a embólie), NT pro BNP (ukazovateľ zlyhávania srdca), troponín, myoglobín, CK-MB (ukazovatele možného akútneho poškodenia srdcového svalu) do 15 minút priamo v ambulancii.

NIOX (inflamometria)

Vyšetrenie intenzity alergického zápalu v dolných dýchacích cestách. Vyšetrenie sa vykonáva jednak u astmatikov, u ktorých môžeme odsledovať intenzitu zápalu, ale aj efekt protizápalovej liečby. Zároveň je vhodné u pacientov, ktorí majú chronický kašeľ, ktorého príčina nie je jasná. Vyšetrenie sa vykonáva na certifikovanom prístroji NIOX VERO a je úplne nebolestivé. Pacienti by sa pred vyšetrením nemali fyzicky namáhať a piť kolové alebo kofeínové nápoje.

Spirometria na žiadosť pacienta

Spirometria je štandardný test, ako fungujú vaše pľúca. Počas testovania sedíte a dýchate do prístroja, zvaného spirometer. Toto zdravotnícke zariadenie meria prietok – objem vzduchu smerom do a von z pľúc. Test dokáže objaviť pľúcny problém a zistiť, ako je závažný, a tiež skontrolovať, do akej miery funguje liečba už existujúceho pľúcneho ochorenia.

Vyšetrenie na žiadosť pacienta

Vyšetrenie pred zahraničným študijným pobytom, Preventívne pneumologické vyšetrenie na žiadosť pacienta, Spirometria na žiadosť pacienta

Online management

Online management umožňuje pacientovi kontakt s lekárom cez špeciálnu telemedicínsku platformu, ktoprá zahŕňa opakované mailové konzultácie zdravotného stavu, ako i antibiotická poradňa. Služba je spoplatnená ročným poplatkom podľa cenníka.

Cenník

nadštandartných služieb, ktoré uhrádza pacient

Spirometrický filter 2,00 €

Jednorázový antibakteriálny a antivírusový filter.

Vyšetrenie CRP „z prsta“ 8,00 €

Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi na C reaktívny proteín (CRP), ktorého hladina stúpa predovšetkým pri bakteriálnom zápale. Na ambulancii nám pomáha rozlíšiť, či má pacient bakteriálnu infekciu a umožňuje nám zodpovedne a bezpečne používať antibiotiká.

Spirometria 15,00 €

Na žiadosť pacienta.

NOIX (inflamometria) 28,00 €

Vyšetrenie intenzity alergického zápalu v dolných dýchacích cestách.

Vyšetrenie D diméru, NT pro BNP 20,00 €

Vyšetrenie žilovej krvi na parametre D diméry (ukazovateľ možnej trombózy a embólie), NT pro BNP point of care.

Vyšetrenie difúznej kapacity 20,00 €

Vyšetrenie difúznej kapacity metódou SB na žiadosť pacienta.

Tuberkulínový test 15,00 €

Na žiadosť pacienta, s odčítaním.

Lekársky posudok 20,00 €

Pre súdy a komerčné poisťovne.

Pneumologické vyšetrenie 30,00 €

Preventívne pneumologické vyšetrenie na žiadosť pacienta.

Poplatok za výkon do 48 hod. 15,00 €

Expresný poplatok za urýchlenie administratívneho výkonu do 48 hod.

Vystavenie potvrdenia (SJ) 15,00 €

Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta (napr. pre leteckú spol.) v slovenskom jazyku.

Vystavenie potvrdenia (ang/nem) 25,00 €

Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta (napr. pre leteckú spol.) v cudzom jazyku.

Urýchlené posúdenie bezpečnosti biolog. liečby 30,00 €

Urýchlené posúdenie bezpečnosti biologickej liečby anti TNF alfa

Online management ročne 35,00 €

Služba "Online management" zabezpečuje kontakt s lekárom cez špeciálnu telemedicínsku platformu, ktorá zahŕňa opakované mailové konzultácie stavu, možnosť si zvoliť termín podľa vlastného výberu, či antibiotickú poradňu.