Pneumoftizeologická ambulancia – Ambulancia pľúcnych chorôb a TBC

Adresa:

Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, Bratislava

Úhrada
Výkony nepokrýva zdravotné poistenie.
NIOX (inflamometria)

Vyšetrenie intenzity alergického zápalu v dolných dýchacích cestách. Vyšetrenie sa vykonáva jednak u astmatikov, u ktorých môžeme odsledovať intenzitu zápalu, ale aj efekt protizápalovej liečby. Zároveň je vhodné u pacientov, ktorí majú chronický kašeľ, ktorého príčina nie je jasná. Vyšetrenie sa vykonáva na certifikovanom prístroji NIOX VERO a je úplne nebolestivé. Pacienti by sa pred vyšetrením nemali fyzicky namáhať a piť kolové alebo kofeínové nápoje.

Spirometria na žiadosť pacienta

Spirometria je štandardný test, ako fungujú vaše pľúca. Počas testovania sedíte a dýchate do prístroja, zvaného spirometer. Toto zdravotnícke zariadenie meria prietok – objem vzduchu smerom do a von z pľúc. Test dokáže objaviť pľúcny problém a zistiť, ako je závažný, a tiež skontrolovať, do akej miery funguje liečba už existujúceho pľúcneho ochorenia.

Vyšetrenie na žiadosť pacienta

Vyšetrenie pred zahraničným študijným pobytom, Preventívne pneumologické vyšetrenie na žiadosť pacienta, Spirometria na žiadosť pacienta

Online management

Online management umožňuje pacientovi kontakt s lekárom cez špeciálnu telemedicínsku platformu, ktoprá zahŕňa opakované mailové konzultácie zdravotného stavu, ako i antibiotická poradňa. Služba je spoplatnená ročným poplatkom podľa cenníka.

Cenník

nadštandartných služieb, ktoré uhrádza pacient

Expresný poplatok 15,00 €

Expresný poplatok za urýchlenie admin. výkonu do 48 hod.

Spirometrický filter 2,00 €

Jednorazový antibakt. a antivírusový spirometrický filter.

Lekársky posudok 20,00 €

Lekársky posudok pre súdy a komerčné poisťovne.

Preventívne pneumologické vyšetrenie 30,00 €

Na žiadosť pacienta.

Spirometria 15,00 €

Na žiadosť pacienta.

Vystavenie potvrdenia (sk) 15,00 €

Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta napr. pre leteckú spol. v SJ.

Vystavenie potvrdenia (ang/nem) 25,00 €

Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta napr. pre leteckú spol. v cudzom jazyku.

Stručné potvrdenie 5,00 €

Na žiadosť pacienta

Vyšetrenie difúznej kapacity metódou SB 20,00 €

Na žiadosť pacienta.

NIOX vyšetrenie 28,00 €
Tuberkulínový test 15,00 €

Na žiadosť pacienta, s odčítaním.

Urýchlené posúdenie bezpečnosti biolog. liečby 30,00 €

Urýchlené posúdenie bezpečnosti biologickej liečby anti TNF alfa

Urýchlený audit respiračnej farmakoterapie 30,00 €
Pneumologické vyšetrenie v rámci „second opinion“ 60,00 €

Pneumologické vyšetrenie v rámci „second opinion“, tzv. druhý názor aj s podrobnou analýzou staršej dokumentácie.

Online management ročne 35,00 €

Služba "Online management" zabezpečuje kontakt s lekárom cez špeciálnu telemedicínsku platformu, ktorá zahŕňa opakované mailové konzultácie stavu, možnosť si zvoliť termín podľa vlastného výberu, či antibiotickú poradňu.